vantus_1 (ivankravtsov) wrote,
vantus_1
ivankravtsov

Помолимся


О, свята́я седмери́це, ца́рственнии страстоте́рпцы, Нико́лае, Алекса́ндро, Алекси́е, Мари́е, О́льго, Татиа́но и Анастаси́е!
Вы, сою́зом любве́ Христо́вы связу́еми, дом ваш, я́ко ма́лую Це́рковь, благоче́стно устро́или есте́ и смире́нием себе́ посреде́ земна́го вели́чия украси́ли есте́. В годи́ну же братоуби́йственныя бра́ни и гоне́ний безбо́жных во оте́честве на́шем, все упова́ние на Бо́га возложи́вше, о́браз терпе́ния и страда́ния всей земли́ Росси́йстей яви́ли есте́ и, моля́щеся о мучи́телех, клевету́, у́зы и изгна́ние, глумле́ние, насмея́ние и оболга́ние, убие́ние и теле́с поруга́ние му́жественне претерпе́ли есте́. Сего́ ра́ди от земна́го ца́рствия к Небе́сному прешли́ есте́ и те́плии хода́таи о нас яви́лися есте́.
О, святи́и уго́дницы Бо́жии! Моли́теся о нас Бо́гу, да Це́рковь в единомы́слии и тве́рдей ве́ре соблюде́т, страну́ на́шу ми́ром и благоде́нствием огради́т и от междоусо́бныя бра́ни и разделе́ния изба́вит, власть предержа́щую умудри́т, во́инство му́жеством украси́т, супру́ги в ве́рности и любви́ укрепи́т, ча́да в благоче́стии и послуша́нии возрасти́т, и вся ны ку́пно с ва́ми сподо́бит воспева́ти Пречестно́е и Великоле́пое и́мя Живонача́льныя Тро́ицы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Сегодня день поминовения царственных страстотерпцев. Для нашей семьи это особенная и близкая дата. Как-то так уж вышло, что нас некоторые вещи в жизни с царственными мучениками связали.

Tags: православие
Subscribe

Posts from This Journal “православие” Tag

promo ivankravtsov march 16, 11:54 6
Buy for 10 tokens
Традиционный опросник. По тегу прошлые. Кстати 2020 год пропущен, как вижу, простите. Выпавший из жизни год....
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment